Naše reference

Společnost KARTEX – požární ochrana staveb s.r.o. bývá součástí mnoha významných stavebních projektů. Během naší dlouhé historie jsme zajišťovali protipožární ochranu například na následujícím českých i zahraničních projektech.

Nákupní centrum Chodov

  • požární dveře rozvaděčů

Forum Liberec

  • prosklené kouřové clony

IKEA Bratislava

  • požární obklad rozvaděče pro zachování funkce

Hotel IBIS Plzeň

  • větrací tvarovky a požární prostupy výtahové šachty

Plzeňská Teplárenská

  • požární rukáv dopravníku

Škoda muzeum Mladá Boleslav

  • zařízení pro odvod tepla a kouře

Elektrárna Amager Kodaň Dánsko

  • protipožární obklad olejového kanálu

Becherova vila Karlovy Vary

  • Promaglas zasklení interaktivní galerie

Plzeňský Pivovar

  • varna – podhled s požární odolností 

Palác Ehrlich Plzeň

  • požární obklad kabelového kanálu